Draadloze netwerken

De explosieve toename van tablets en smartphones en de hiermee samenhangende mobiliteit vraagt om snelle en evenzo betrouwbare draadloze netwerken. Naast medewerkers willen ook klanten en bezoekers toegang tot het internet via uw netwerk. Dit vraagt om een draadloos netwerk waarbij u de controle houdt. Met de gemanagede draadloze netwerkoplossingen van Citocom heeft u dit in de hand en bepaalt u wie, waar, met welke applicaties toegang heeft tot welke informatie.

In tegenstelling tot een draad gebonden netwerk is een draadloos netwerk dynamisch. Zo dienen zendvermogen en kanaalgebruik automatisch te worden aangepast aan de zich steeds wijzigende omstandigheden. Met de gemanagede draadloze netwerkoplossing van Citocom bent u gegarandeerd van een maximaal resultaat.

Door een toenemend gebruik van real time toepassingen zoals Voice over IP en Video conferentie wilt u een draadloos netwerk dat deze communicatie probleemloos ondersteunt. De draadloze netwerken van Citocom ondersteunen Quality of Service, zodat voice en video kunnen worden toegepast.

Een goed draadloos netwerk begint met een goede planning. Aan de hand van plattegronden wordt een planning gemaakt van het aantal benodigde access points. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegepaste scheidingswanden en muren. Met geavanceerde software wordt bepaald op welke plaatsen de access points voor een optimaal resultaat moeten worden gepositioneerd. Een visuele controle op locatie rondt de planningsfase van het draadloze netwerk af.

Nadat de access points op de gewenste plaatsen zijn gemonteerd, vindt een controlemeting van het draadloze netwerk plaats en wordt bepaald in hoeverre het resultaat afwijkt van de planning. Bij eventuele afwijkingen kan worden besloten access points te verplaatsen dan wel extra access points te installeren.